Trening hjemme


Dette er et trenings program som er tilrettelagt for hjemmetrening.

Programmet er basert på enkle øvelser, som lett kan anvendes hjemme.

Armhevinger (push ups)

Armhevinger kan deles in i to kategorier, brede og smale.

Brede armhevinger dekker bryst og skulder område, mens smale armhevinger

dekker armenes bakside.

l 00 armhevinger p.r. okt er målet, disse tas i økter (så få som mulig) eks:

50+30+20=100 eller 25+25+20+2

0+10=100, husk max 60 sekunder pause mellom settene.

Mandag/Onsdag utfores brede armhevinger, Tirsdag/Torsdag utfores smale.

Magetrening (sit ups)

Magetrening er i folge Bruce Lee, "The Window of health" en øvelse som ingen martial artist kan unse. I dette programmet utfores kun to forskjellige øvelser, benløft og Sit ups med benene i 90' graders stilling. Disse utfores følgene:

Benløft 15rep M, Sit ups 25rep S, 10 sek pause, Benløft l 0 rep M, sit ups 20rep F.

Magetrening utfores i forskjellig tempo: S ‑ sakte ca 2 p.r. sek,

Treningen utfores Mandag/Tirsdag og Torsdag/Fredag

Uttynning øvelser

Disse øvelsene kan dere utføre som på trening,

Alternativ trening

Alternativ trening som for eksempel, Løping ‑ Hurtighet trening ‑ Skyggeboksing annen styrke trening, er anbefalt.

#Treningstips #Egentrening

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts